VÝBOR KLUBU

Prezident:
Ing. Josef Smrt

Viceprezidenti:
Ing. Miloslav Ptáček
JUDr. Jaroslav Javornický

 

Kontrolní komise:

Předseda:
Ing. František Novotný

Členové:
PaedDr. Věra Dvořáková
Ing. Jozef Farbár

STK:
Ing. Josef Smrt