HISTORIE KLUBU

 

Jiří Velden založil v roce 1963 softballový klub. Později pod Stavební fakultou při ČVUT Praha tento klub, dříve oddíl, vyhrál historické první mistrovství republiky v baseballu. V době, kdy hrál a vedl softballový oddíl při Sportovních stavbách Praha ( kde byl shodou okolností vedoucím výrobního odboru), připravoval přestup celého oddílu do TJ Kuželky Praha. Po zralé úvaze však ukončil softballovou kariéru a ve velmi spřízněné TJ založil oddíl golfu.

Oficiálně byl klub založen 3.1.1984. Úřední název : TJ Kuželky Praha- oddíl golfu. Následně vstoupil do Československého svazu tělesné výchovy - do Svazu golfu.

Přiděleno pořadové číslo 10 ( č.1 měl Elan Bratislava).

Na začátku devadesátých let Ing.Velden hledal místo, kde by se dalo postavit golfové hřiště v Praze 4 v okolí Hodkoviček, kde je rodákem. Lokalita v Braníku „Ve Studeném“ byla velice nadějná, stavebním úřadem povolená, ale nakonec projekt nevyšel. Dnes je ve Studeném situován největší baseballový areál ve střední a východní Evropě.

Lokalita v Hodkovičkách se jevila jako mimořádně komplikovaná, ale nakonec v roce 1995 se začalo metodou „step by step“ postupně budovat. Projekt a výstavbu zajišťovala firma GOLFLAND – Ing. Jiří Velden, další tři spoluakcionáři zajišťovali chod klubu, pomáhali vzájemně s úředními úkony, zajišťovali publicitu a účastnili se i vlastních fyzických výkonů při výstavbě. Pražský magistrát pronajal na počátku oplocený pozemek bývalého zahradnictví SLZ Praha, kde byly zřízeny driving range, putting a chipping green a jedna dráha s jamkovišti na obou koncích. Tato etapa č. I byla ukončena slavnostním otevřením 1. června 1998.

Stanovy občanského sdružení „Golf & Country Club Hodkovičky“ byly potvrzeny na Ministerstvu vnitra 19.6.1995. V září 1996 pak byl klub přetransformován v rámci ČGF z TJ Kuželky Praha na výše zmíněný klub. Číslo 10 klubu již zůstalo !!!

Zásadní Smlouva s Magistrátem na pronájem celé lokality byla podepsána 15.11.1998. Povodí Vltavy se pak připojilo obdobně. V původní sestavě pak začala výstavby Etapy II – šestijamkového hřiště. V etapě III pak již noví investoři a majitelé Ing. Ptáček a JUDr. Javornický výstavbu konečné devítky komplexně zajistili. Při velké vodě v roce 2002 byla zničena původní klubovna , hala údržby a zčásti již hrané hřiště. Investice se tak navýšila na více než 80 mil. Kč. Velká voda však zásadně urychlila úplné vyčištění celé údolní nivy od veškerých budov, stavebních dvorů, skládek a jiných objektů.

V etapách tak byly otvírány nové hrací dráhy až do dnešní podoby. Známé pravidlo, že golfové hřiště není nikdy úplně dokončené, se průběžně potvrzuje dalšími a dalšími zkulturněnými detaily v prostorách celého hřiště. O úspěchu celého projektu již nikdo nepochybuje. Dle zástupce šéfredaktora české mutace GOLF DIGESTu Antonína Ebra (člena klubu) je jmenovaný areál nejfrekventovanějším ve Střední a Východní Evropě.

To je samozřejmě velká pocta klubu, ale i spokojenost hráčů s devítijamkovým hřištěm je pro všechny účastníky všech etap výstavby velkou odměnou. Celou devítku se podařilo zakomponovat do krajiny původních betonárek, stavebních dvorů, skládek, černých skládek a náletové i původní vysoké zeleně. Někteří noví hráči na hřišti začínající dokonce dnes občas nevěří, že se jedná o nově zbudované hřiště!