MÍSTNÍ PRAVIDLA

1. HRANICE HŘIŠTĚ

Bílé kolíky a bílé svislé čáry na oplocení nebo ohrazení hřiště a na stojinách   reklamního panelu na jamce č. 1.

 

2. TRESTNÉ OBLASTI

  • červené trestné oblasti na jamkách č. 1, 2, 3, 6, 7, 8 a 9, vyznačené červenými kolíky nebo čarami, včetně betonového olemování jamkoviště č. 2
  • žluté trestné oblasti na jamkách č. 4, 7 a 8, vyznačené žlutými kolíky nebo čarami
  • při hraní jamky č.3 je žlutá trestná oblast za jamkovištěm brána jako červená trestná oblast.

 

3. ČÁSTI HŘIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OCHRANU, PŮDA V OPRAVĚ

Části hřiště, označené modrými kolíky, čarami, nebo stuhou, vyznačují části hřiště vyžadující ochranu nebo půdu v opravě, ze které je hra zakázána. Jedná se o mladé stromky, keře, strom uprostřed ferveje na jamce č.4, cvičný grýn vlevo na konci dráhy jamky č.1, záložní grýny vpravo od dráhy jamky č. 3 a vlevo od dráhy jamky č.8.
Jestliže hráčův míč leží v této oblasti nebo pokud tato oblast překáží hráči v postoji nebo v prostoru zamýšleného švihu, musí hráč využít beztrestnou úlevu podle Prav. 16.1.

               TREST ZA PORUŠENÍ MÍSTNÍHO PRAVIDLA:

               Jamková hra - ztráta jamky. Hra na rány - dvě trestné rány.

 

4. NEPOHYBLIVÉ ZÁVADY

  • stavební součásti zavlažovacího a odvodňovacího systému (postřikovače,

ventilové šachty, odpadní šachty)

  • všechny cesty, mosty, ochranné sítě, pokud nejsou mimo hranice hřiště 

nebo v trestné oblasti

  • odpadkové koše, lavičky, součásti informačního a reklamního systému, pokud  

nejsou mimo hranice hřiště 

  • kamenná zeď podél hranice hřiště na jamce č. 3.

 

5. DROPOVACÍ ZÓNA

Pokud na jamce č. 2 je známo nebo prakticky jisté, že se míč zastavil v trestné oblasti, má hráč s jednou trestnou ranou následující možnost úlevy:

  • využít úlevu podle pravidla 17.1, nebo
  • jako doplňkovou možnost spustit míč v dropovací zóně, označené tabulkou Drop zone a vyznačené nízko sekanou plochou, případně bílou čarou na zemi.